-
اخبار ويژه
  • *** توجه: مهلت ثبت نام آنلاين پایان یافته است. از این پس ثبت نام در کنگره فقط در محل برگزاری امکان پذير مي باشد ***
صفحه اصلي | قوانين و مقررات

قوانين و مقررات

عضويت در انجمن به طرق زير مي باشد:

1-   عضويت پيوسته : هيئت مؤسس انجمن و کليه افرادي که حداقل داراي درجه تخصصي در رشته پريودنتولوژي باشند مي توانند طبق ضوابط مذکور اساسنامه به عضويت انجمن درآيند.

تبصره : مدارک تخصصي متقاضياني که فارغ التحصيل از خارج کشور مي باشند پس از ارزيابي توسط وزارت علوم و آموزش عالي و يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي قابل پذيرش است .

2-   عضويت وابسته : افرادي که حائز شرايط زير باشند مي توانند به عضويت انجمن درآيند:

الف- کليه کساني که داراي درجه  دکترا در يکي از رشته هاي دندانپزشکي باشند.

3-    عضويت افتخاري : شخصيت هاي ايراني و خارجي که مقام علمي ، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن کمکهاي موثر و ارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري پذيرفته شوند.

تبصره 1- اعضاي وابسته مي توانند با احراز شرايط و تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.

تبصره 2 – اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيئت مؤسس و هيئت مديره مذکور در ماده 7 آئين نامه نحوه تشکيل و شرح وظائف کميسيون را دارا باشند.

حق عضويت:

هر يک از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را که ميزان آن توسط هيئت مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1 – پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي را نسبت به دارائي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد کرد.

تبصره 2 – ملاک تعداد اعضاي پيوسته هر انجمن تعداد ثبت نام کنندگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شرکت در انتخابات هيئت مديره هستند که تسويه حساب حق عضويت مصوب تا همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومي و انتخابات را دريافت کرده باشند.

عضويت در انجمن در يکي از موارد زير خاتمه مي يابد:

1-     استعفاي کتبي عضو

2-     عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي که هيئت مديره تعيين مي نمايد.

3-     زوال يکي از شرايط عضويت و نيز محکوميت قطعي در هيئت هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشکي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرفه پزشکي است .

4-     انجام هرگونه عمل يا فعاليت مغاير با شئون حرفه تخصصي پريودنتولوژي باشد از قبيل ارائه آموزشهاي غيرمجاز پريودنتولوژي و تبليغات غيرواقعي و ... که به تشخيص هيئت مديره برسد.

5-     مدت تعليق عضويت برابر مدت محروميت از اشتغال به حرفه پزشکي است .

6-      تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تائيد هيئت نظارت بر عملکرد انجمن بر اساس موضوع بند 7 ماده 3 آئين نامه نحوه تشکيل و شرح وظايف  کميسيون با هيئت مديره خواهدبود.


مدارک لازم جهت عضويت در انجمن:

     1. فتوكپي دانشنامة دكتراي دندانپزشكي

     2. فتوكپي دانشنامه تخصصي در رشته پريودانتيکس

     3. دو قطعه عكس 4x3

     4. فتوكپي كارت نظام پزشكي

     5. فتوكپي شناسنامه

     6. فتوکپي کارت مليثبت نام هفدهمين کنگره انجمن علمي پريودنتولوژي ايران

علاقه مندان به ثبت نام در کنگره هفدهم مي بايست مبلغ مورد نظر (درج شده در جدول زير) را به شماره حساب و يا شماره کارت داده شده واريز نموده و تصوير فيش واريزي به همراه نام ، نام خانوادگي ، کدملي ، شماره نظام پزشکي و شماره تماس خود را جهت انجمن پريودنتولوژي ايران فکس يا تلگرام نموده و تأييد نهايي ثبت نام خود را از دفتر انجمن به شماره ذيل اخذ نمايند.

تلفن:   88245591-021

فکس: 88245592-021

تلگرام: 09211499021

شماره حساب  : 0106544264005

شماره کارت  : 6037991199521992

بانک ملي به نام انجمن پريودنتولوژي ايران
اعضا پيوسته و وابسته انجمن

همکاران غير عضو

دستياران تخصصي (کسب امتياز)

هزينه ثبت نام

(تومان)


100،000

(براي مدت محدود)200،000

(براي مدت محدود)100،000

(براي مدت محدود)
شماره حساب: (بانک ملي ايران- به نام انجمن پريودنتولوژي ايران)
0106544264005
شماره کارت:
6037-9911-9952-1992
شباي بانک ملي:
IR5301070000000106544264005

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
1326528 نفر