-
اخبار ويژه
  • *** توجه: مهلت ثبت نام آنلاين پایان یافته است. از این پس ثبت نام در کنگره فقط در محل برگزاری امکان پذير مي باشد ***
صفحه اصلي | بخش علمي | مشاهده معرفي سخنرانان

مشاهده معرفي سخنرانان

دکتر شورن جپسن

مدير و رييس بخش پريودنتولوژي ودندان پزشکي پيشگيري دانشگاه بن آلمان

رييس سابق کميته تحقيقات فدراسيونپريودنتولوژي اروپا

سردبير مجلهJournal ofClinical Periodontology 

عضو هيات تحريريه  

ClinicalOral Implants Research, European Journal of Implantology


ليست كلي معرفي سخنرانان

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
1326566 نفر