-
اخبار ويژه
  • *** توجه: مهلت ثبت نام آنلاين پایان یافته است. از این پس ثبت نام در کنگره فقط در محل برگزاری امکان پذير مي باشد ***
صفحه اصلي | بخش علمي | ليست معرفي سخنرانان

ليست معرفي سخنرانان

عکسنام و نام خانوادگيشرح كامل
دکتر ترنس گريفين
شرح كامل
دكتر ساموئل لي
شرح كامل
دکتر کري شاپوف
شرح كامل
پروفسور گرنوت ويمر
شرح كامل
پروفسور آندره سعدون
شرح كامل
دکتر عبدالسلام العسگري
شرح كامل
دکتر شورن جپسن
شرح كامل
پروفسور ماتياس فرنزن
شرح كامل
دکتر کارين جپسن
شرح كامل
دکتر جيانو ريچي
شرح كامل
پروفسور کاميلو دارکانجلو
شرح كامل
پروفسور بيونگ هو کوي
شرح كامل
سرجيو پيانو
شرح كامل
دکتر محمدعلي ثابتي
شرح كامل
دکتر امير معين تقوي
شرح كامل
دکتر محمد کتابي
شرح كامل
دکتر اردوان اعتمادي
شرح كامل
دکتر اميد مقدس
شرح كامل
دکتر عماد کوثريه
شرح كامل
دکتر اميرحسين مجيدي
شرح كامل
دکتر حميدرضا بوستاني
شرح كامل
دکتر سولماز اکبري
شرح كامل
<< آخرين صفحه < صفحه بعدي صفحه قبلي > اولين صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 22

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
1326535 نفر