-
اخبار ويژه
  • *** توجه: مهلت ثبت نام آنلاين پایان یافته است. از این پس ثبت نام در کنگره فقط در محل برگزاری امکان پذير مي باشد ***
صفحه اصلي | بخش علمي | برنامه پيش کنگره

برنامه پيش کنگره

سه شنبه

25 مهرماه

پيش کنگره

بازسازي ريج هاي تحليل رفته: شيوه هاي ساده شده تا پيشرفته

Treatment of Severely Resorbed Ridges: simplified to advanced GBR

 

مديران پانل:  اصغر مير عمادي /  سيامک يعقوبي/ محمد رضا طالبي

ساعت

عنوان

سخنران

9:00-10:30

Paradigm shift in sinus bone grafting

Lateral vs transalveolar approach

ساموئل لي

10:30-11:00

استراحت

11:00-12:30

Lateral and vertical ridge augmentation

12:30-13:00

پرسش و پاسخ

13:00-13:30

نماز و ناهار

13:30-14:30

Simplified GBR technique

14:30-15:30

Key concepts in soft tissue grafting

15:30-16:00

پرسش و پاسخ


روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
1326571 نفر