-
اخبار ويژه
  • *** توجه: مهلت ثبت نام آنلاين پایان یافته است. از این پس ثبت نام در کنگره فقط در محل برگزاری امکان پذير مي باشد ***
صفحه اصلي | درباره کنگره | مسئولين کنگره

مسئولين کنگره

دکتر محسن يزدانيان
رئيس کنگرهدکتر عباس سيد شاکري
قائم مقام رياست کنگره

دکتر بهزاد هوشمند
مشاور عالي- رئيس انجمن پريودونتولوژي


دکتر محمدرضا طالبي
دبير علمي

دکتر حامد خندق آبادي
دبير اجرايي

دکتر رضا عميد
رئيس کميته روابط بين الملل


دکتر اميرحسن نگارش
رئيس کميته ثبت نام

دکتر حسن سمياري
رئيس کميته نمايشگاهي

دکتر رضا معير
کميته پشتيباني

دکتر شهرام شريفي
انتشارات


دکتر امير حسين فرهمند
رئيس کميته روابط عمومي
دکتر بهروز حبيبي
 رئيس کميته تبليغات


روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
1326548 نفر