-
اخبار ويژه
  • *** توجه: مهلت ثبت نام آنلاين پایان یافته است. از این پس ثبت نام در کنگره فقط در محل برگزاری امکان پذير مي باشد ***
صفحه اصلي | بخش علمي | برنامه هاي روزانه

برنامه هاي روزانه

دريافت فايل PDF برنامه علمي


سه شنبه

 25 مهرماه

سمپوزيوم دندانپزشکي ديجيتال

سالن اصلي

صبح

زمان

سخنران

عنوان 
مديران پانل
08:30-09:00
افتتاحيه
09:00-11:00
امير رضا رکن
معرفي و تاريخچه دندانپزشکي ديجيتال
مژگان پاکنژاد
محمد رضا طالبي اردکاني
حميدرضا باريکاني
انواع گايدهاي جراحي در ايمپلنتولوژي
حوري روستا
بررسي ملاحظات و تکنيکهاي جراحي درمان
ايمپلنت دنداني به روش گايد کامپيوتري
حوري روستا
حميدرضا باريکاني
مرور کيس هاي انجام شده
11:00-11:30

پذيرايي
11:30-13:00
بيونگ هو چويي
جراحي ايمپلنت به روش ديجيتال و بدون فلپ
بهزاد هوشمند
يداله سليماني شايسته
13:00-14:00
نماز و ناهار


بعدازظهر

زمان
سخنران
عنوان 
مديران پانل
14:00-15:30
Konstantinos
Sergis
Digital vs. Analog Dentistry:
Steps towards Chairside Esthetics
مسعود اجلالي
سعيد نوکارسه شنبه

25 مهرماه

پيش کنگره

بازسازي ريج هاي تحليل رفته: شيوه هاي ساده شده تا پيشرفته

Treatment of Severely Resorbed Ridges: simplified to advanced GBR

 

زمان

سخنران

عنوان

مديران پانل

09:00-10:30

ساموئل لي


Paradigm Shift in Sinus Bone Grafting

Lateral vs Transalveolar Approach

اصغر مير عمادي

محمد رضا طالبي

10:30-11:00

استراحت

11:00-12:30

Lateral and Vertical Ridge Augmentation

12:30-13:00

پرسش و پاسخ

13:00-13:30

نماز و ناهار

13:30-14:30

Simplified GBR Techniques

14:30-15:30

Key Concepts in Soft Tissue Grafting

15:30-16:00

پرسش و پاسخچهارشنبه 26 مهر ماه 1396

سالن اصلي

صبح

مدير پانل

عنوان سخنراني

سخنران

زمان

افتتاحيه

08:30-09:30

فرخ خطيب لو

جهانشاه برومند

بهزاد هوشمند

Esthetic Complications in Implant Dentistry

عبدالسلام العسگري

09:30-10:00

New Thoughts on the Recognition and Understanding of Periodontal Disease

کري شاپوف

10:30- 10:00

پذيرايي

10:30-11:00

علي اکبر خوشخونژاد

حسن شايسته

حسين بهنيا

Simplified GBR Techniques

ساموئل لي

11:00-11:30

Esthetic Complications Management

عبدالسلام العسگري

11:30-12:00

Surgical Procedures to Enhance Restorative Outcomes

کري شاپوف

12:00-13:00

نماز و ناهار

13:00-14:00


بعدازظهر

مسعود اجلالي

امير معين تقوي

Common Complications in Tissue Augmentation: How to Minimize and Treatment

اردوان اعتمادي

14:00-14:30

Maxillary Sinus Approach Selection Based on Preoperative Sinus Condition

حميدرضا بوستاني

14:30-15:00

Complications in Fixed Implant Restorations: Prevention & Management

اميرحسين مجيدي

15:00-15:30

Esthetic-Functional-Postural Approach for Full Mouth Reconstruction

کاميلو دي آرکانجيلو

15:30-16:00


برنامه ويژه: سالن هگمتانه

رضا پورعباس

Translating Research to Chairside: New Strategies for Achieving Superior Function and Aesthetics Through Soft and Hard Tissue Retention Around Dental Implants

کري شاپوف

16:00-18:000


چهارشنبه 26 مهر ماه 1396

سالن هگمتانه

صبح

GBR: Sausage Technique Augmentation

زمان

  جراحي زنده

11:00-13:00


بعدازظهر

مدير پانل

عنوان سخنراني

سخنران

زمان

مژگان پاکنژاد

نسرين اصفهاني زاده

Effect of Well-organized and Comprehensive Short-term Oral Health Instruction on Level of Knowledge and Behavior of Patients

رضا صياد صوف دوست

14:00-14:20

The Clinical and Microbiologic Effects of 940 nm Diode Laser as an Adjunct to Scaling and Root Planing in Treatment of Chronic Periodontitis

زهرا ظهري

14:20-14:40

Risk Assessment of Predictable Root Coverage

شيرين شيدفر

14:40-15:00

Periodontal Considerations for Aesthetic Dental Producers

علي اصغر بصيري

15:00-15:20

Soft Tissue Contour Preservation Following Conservative Tooth Extraction; Leading to Esthetic for Future Treatment

نگار دبيري

15:20-15:40


پرسش و پاسخ


15:40-16:00


کارگاه هاي آموزشي

مدير پانل

کلاس 1

زمان

خسرو ثائبي

Perio-Prosthesis Reconstruction

مجتبي دهقان پور

11:00– 13:00

فريال طالقاني

Suturing Skills

محمد رضا شباهنگ فر

14:00-16:00پنج شنبه 27 مهر ماه 1396

سالن اصلي

صبح

مدير پانل

عنوان سخنراني

سخنران

زمان

حبيب الله قنبري

سيدحسين محسني صالحي فرد

Treatment of Congenitally Missing Lateral
Incisors-Numerous Issues to Consider

کري شاپوف

08:30-09:30

Periodontal Furcation Treatment: Resective or Regenerative

شورن جپسن

09:30-10:00

Hard Tissue Augmentation in Implantology: dos and don’ts

امير معين تقوي

10:00-10:30

پذيرايي

10:30-11:00

رضا ملا

محمدرضا شباهنگ فر

New Laser Wavelengths in Periodontics

ماتياس فرنزن

11:00-11:30

Full Digital Workflow for Edentulous Patients

بيونگ هو چويي

11:30-12:00

New Approach to Periodontal Treatments

محمد ثابتي

12:00-12:45

پرسش و پاسخ


12:45-13:00

نماز و ناهار

13:00-14:00


بعدازظهر


افشين خورسند

اردشير رنجبري

رضا فکر آزاد

Short Implants: Indications & Success Criteria

محمد کتابي

14:00-14:30

The Bidirectional Relationship Between Periodontitis and Diabetes Mellitus: Clinical Guidelines

شورن جپسن

14:30-15:00

Prevention and Resolution of Peri-implantitis

کارن جپسن

15:00-15:30

Vertical Ridge Augmentation: Clinical Considerations & Techniques

اميد مقدس

15:30-16:00


برنامه ويژه: سالن حافظ/ هگمتانه

مسعود مجاهدي

Antimicrobial Aspects in Laser Light in Periodontics: An Option To Antibiotics

ماتياس فرنزن

16:00-18:00

سالن حافظ

رضا خائف

Soft Tissue Graft Harvesting and Management

عبدالسلام العسگري

16:00-18:00

سالن هگمتانه


                                      جلسه انجمن پريودنتولوژي ايران                                                                                     

19:00-20:00

مراسم تقدير و شام

20:00-22:00


پنج شنبه 27 مهر ماه 1396

سالن هگمتانه

صبح

مدير پانل

عنوان سخنراني

سخنران

زمان

احمد مقاره عابد

محمد شاه ابويي

Clinical and Histomorphometric Assessment of Lateral Alveolar Ridge Augmentation Using a Corticocancellous Freeze-dried Allograft Bone Block

بابک ايرانپور

08:30-09:00

Obliteration of the Nasopalatine Canal in Conjunction with Horizontal Ridge Augmentation

وفا مشيرآبادي

09:00-09:30

Comparison of the Efficacy of Platelet Rich Fibrin and Bone Allograft for Alveolar Ridge Preservation After Tooth Extraction: A Clinical Trial

يلدا دادپور

09:30-09:50

Deciduous vs. Permanent Dental Pulp Stem Cells: Growth, Characterization and Their Role in Periodontal Regeneration

سورنا وهبي

09:50-10:10

Current Techniques for Transcrestal Sinus Floor Augmentation: Which One is Less Invasive Approach

کاظم خياباني

10:10-10:30

پذيرايي

10:30-11:00


جراحي ايمپلنت ديجيتال

زمان

جراحي زنده

11:00-13:00


بعدازظهر

مدير پانل

عنوان سخنراني

سخنران

زمان

محمدرضا کريمي

مهدي کدخدازاده

Etiology and New Treatment Approach of Retrograde Periimplantitis

سميه همت زاده

14:00-14:30

Cement Induced Periimplantitis

آرزو پزشک فر

14:30-15:00

 Tooth Preservation via Periodontal Guided Tissue Regeneration

نويد شريف زاده

15:00-15:30

Esthetic Assessment of Maxillary Single-tooth Implants in the Esthetic zone

نازنين سميعي

15:30-16:00


کارگاه هاي آموزشي

مدير پانل

کلاس 1

زمان

محمود نصر اصفهاني

CBCT Misinterpretation

ياسر  صافي

09:00-10:30

نادر ابوالفضلي

Biomaterials Selection

کاميار عبدالعالي

11:00-13:00

ناصر سرگلزايي

Office Management Secrets

سليم خليلي

14:00-16:00پانل پژوهش هاي برتر

سالن حافظ

پنج شنبه 10:30-08:30

مديران پانل: احمد حايريان ،  ندا مسلمي


عنوان

سخنران


Examine the Relationship Between Smoking and Amount of Saliva

شاهين معيني

1


Comparison of the Effect of 3D Animation with Routine Instruction on Education and Acceptance of Periodontal Surgical Treatment Plan

صحرا عباسي

2

A 10-year Clinical and Radiographic Evaluation of One-piece Implants

شيرين شيدفر

3

Bactericidal Effect of Er:YAG Laser and Photodynamic Therapy on Aggregatibacter Actinomycetemcomitans Biofilm on Implant Surface

آنا صفارپور

4

Immediate Non-functional Loading of Single Implant in the Posterior Maxillary Area: A Randomized Clinical Trial

محمدجواد ضرابي

5

Microbiological and Clinical Effects of Application of Enamel Matrix Derivative and Sustained-Release Micro-Spherical Minocycline as an Adjunct to Non-Surgical Therapy in Peri-Implant Mucosal Inflammation

زهرا گوهرفر

6

The Effect of Saliva and Blood Contamination on Reverse Torque in Two Different Implants

آيدا محمدي

7

Effect of Enamel Matrix Derivative on Bone Formation Around Intraosseous Titanium Implant: An Experimental Study in Canine Model

نرگس نقش

8

Seeding of Buccal Fat Pad Derived Stem Cells on Demineralized Freeze-dried Cancellous Allograft Bone Blocks and Their Differentiation into Osteoblasts

مهدي خادم الرسول

9

Comparison of Bromelain and Ibuprofen in Pain Relief After Periodontal Surgery

معصومه فرامرزي

10

Tissue Reaction and Osteoconductive Properties of Forsterite /Poly-lactic acid (PLA) hybride Nanocomposite Scaffolds with Two Different Porosities in a Rat Model

پريچهر بهفرنيا

11

 


جمعه 28  مهر ماه 1396

سالن اصلي

صبح

مدير پانل

عنوان سخنراني

سخنران

زمان

محمد رحماني

حميدرضا عرب

Which Patient is More Susceptible to Periimplantitis?

سولماز اکبري

08:30-09:00

New Strategy in Gingival Recession Coverage

آندره سعدون

09:00-10:00

How Far Can We Go to Preserve Periodontally Involved Teeth?

جيانو ريچي

10:00-10:30

پذيرايي

10:30-11:00

هدايت اله گلستانه

مهرداد رادور

Crown Lengthening: Diagnosis, Classification and Treatment Modalities

آندره سعدون

11:00-11:45

Periodontal Disease as a Possible Risk Factor for Cardiovascular Disease

گرنوت ويمر

11:45-12:15

اختتاميه

12:15-13:00

نماز و ناهار

13:00-14:00


بعدازظهر

احمد حايريان

اردشير لفظي

Treatment of the Attachment Apparatus: Resective and Regenerative Therapy. Why and When?

جيانو ريچي

14:00-15:00

Influence of different Coping Behaviors on a Non-surgical Periodontal Therapy and on the Course of Periodontal Disease

گرنوت ويمر

15:00-15:30

Management of Peri-implantitis: Non-surgical & Surgical Laser-assisted Approach

عماد کوثريه

15:30-16:00

         

برنامه ويژه: سالن هگمتانه

شهرام وزيري

Incision Flap Design and Simplified Connective Tissue Grafting

Incision and Flap Dissection on Mandibular Jaw

Harvesting Connective Tissue with One Line of Incision

آندره سعدون

16:00-18:00

                 


جمعه 28 مهر ماه 1396

سالن هگمتانه

صبح

مدير پانل

عنوان سخنراني

سخنران

زمان

جلال الدين حميصي

بابک عموييان

Implant Treatment Planning Complications

احسان بيرنگ

08:30-09:00

Minimal Number of Implants in the Upper Jaw, the Prosthodontic Point of View

عليرضا هادي

09:00-09:30

Periodontal Vaccine: Immunization against Porphyromonasgingivalis for Inhibitition of Experimental Periodontitis Progression in the Rat Model

پرويز ترک زبان

09:30-10:00

Two Surgical Techniques to Maxillary Implant Papilla Reconstruction: Split Finger & Nemcovsky

سامان نصيري

10:30- 10:00

پذيرايي

10:30-11:00

اميررضا رکن

اميرعلي رسولي

پانل ويژه: راهکارهاي دست يابي به ثبات براي حداکثر کارايي درمان هاي بازسازي استخوان


11:00-11:30

پرسش و پاسخ


11:30-12:00

اختتاميه: سالن اصلي


12:00-13:00

نماز و ناهار

13:00-14:00


بعدازظهر

مديران پانل

عنوان سخنراني

سخنران

زمان

محمود جهانگيرنژاد 

محمد مشتاقي

Periimplantitis in Esthetic Zone

زينب کدخدا

14:00-14:30

Rules of Anterior Implant Placement: Prevention from Failures

اميرعلي رسولي

14:30-15:00

Key Factors Affecting Treatment Outcomes of Periimplantitis in Esthetic Zone

حوري اصل روستا

15:00-15:30

پرسش و پاسخ


15:30-16:00


کارگاه هاي آموزشي

مدير پانل

کلاس 1

زمان

جمعه

محمود قاسمي

Digital Photography

حميدرضا منصف

09:00-10:30

نسرين اصفهاني زاده

GBR Complications

سعيد سادات منصوري

11:00-13:00

منصور ميمندي

Medications in Perio-implant

وحيد اصفهانيان

14:00-16:00


پانل ارتقاي سلامت دهان

سالن حافظ

جمعه 10:30-08:30

مديران پانل: زهره عرفاني پور، فاطمه سدهي، بهرام آيرملو

کنترل پلاک مکانيکي و شيميايي در بيماران مبتلا به بيماريهاي پريودنتال و پري ايمپلنت

استفاده از آنتي بيوتيک سيستميک در درمان غير جراحي پريودنتيت و پري ايمپلنتيت

تشخيص زودهنگام ضايعات سرطاني  حفره دهان

تشخيص بيماري هاي التهابي بافت اطراف دندان و ايمپلنت

آناهيتا عاشوري مقدم

زهرا عليزاده طبري

حامد مرتضوي

مائده پورنصير


روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
1326525 نفر