-
اخبار ويژه
  • *** توجه: مهلت ثبت نام آنلاين پایان یافته است. از این پس ثبت نام در کنگره فقط در محل برگزاری امکان پذير مي باشد ***
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

گزارش دبير اجرايي از روند فعاليتهاي اجرايي کنگره 17

از حدود يکسال پيش با انتصاب دبير اجرايي کنگره 17 روند انتخاب دبيران کميته هاي زير مجموعه اجرايي از بين همکاران آغاز شد.

به نام خدا    

از حدود يکسال پيش با انتصاب دبير اجرايي کنگره 17 روند انتخاب دبيران کميته هاي زير مجموعه اجرايي از بين همکاران آغاز شد.

بر اساس تجربه گرانبهاي کميته اجرايي کنگره 15 کليه شرکت هايي که رضايتمندي از آنها از قبل حاصل بود شناسايي و کار برون سپاري به آنها در حوزه هاي ثبت نام، انتشارات، تبليغات، سمعي و بصري ،پوشش خبري و آژانس هواپيمايي و غيره انجام گرديد.

فقط در حوزه نمايشگاهي بر اساس سياست انجمن پريودنتولوژي ايران، کار انعقاد قرارداد و واگذاري غرفه به شرکت ها، راسا توسط خود انجمن انجام گرديد.

به لطف خداوند با برگزاري جلسات منظم و کار آمدي دبيران کميته ها کليه کارها با حداکثر رضايتمندي در حال انجام است و بر اساس برنامه زمان بندي تا زمان کنگره مشکلي نخواهد بود.

کار اسپانسرينگ شرکت هاي معتبر کنگره به خوبي انجام شده و سعي گرديده که طرفين به صورت برابر منتفع شوند.

در نمايشگاه براي توليدات داخلي و براي حمايت از توليدکنندگان وطني تسهيلات ويژه اي در نظر گرفتيم.

در قسمتهاي مختلف اجرا شامل پذيرايي از سخنرانان خارجي، مراسم افتتاحيه، بحث تبليغات و پذيرايي بين سخنراني ها و گيفت ها و مراسم گالادينر سعي شده تا نو آوري ها و ابتکاراتي به کار گيريم تا حداکثر رضايت شرکت کنندگان فراهم شود.

همچنين در اين کنگره براي پريودنتيست هاي محترم، همراهان هميشگي انجمن پريودنتولوژي ايران، رزيدنت هاي محترم، مدير گروه ها و سرپرست تخصصي هاي رشته پريو در سراسر کشور تسهيلات ويژه در ثبت نام و هديه ها و پذيرايي در نظر گرفته ايم.

اميد که اين تلاش هاي شبانه روزي باعث ارتقاء سطح دانش همکاران دندانپزشکان اين مرز و بوم و منتفع شدن بيماران به عنوان مهمترين قسمت چرخه درمان گردد.

اخبار داخلي کنگره

ليست كلي اخبار

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
1326505 نفر