-
اخبار ويژه
  • *** توجه: مهلت ثبت نام آنلاين پایان یافته است. از این پس ثبت نام در کنگره فقط در محل برگزاری امکان پذير مي باشد ***
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

چهارمين جلسه کميته اجرايي کنگره 17

چهارمين جلسه کميته اجرايي کنگره 17 با حضور کليه اعضا برگزاري و روساي کميته هاي مختلف پنجشنبه مورخه 30 شهريورماه در محل انجمن از ساعت 13 الي 16 برگزار شد.

گزارش جلسه کنگره پنجشنبه مورخ 96/06/30  : (تنظيم گزارش آقاي دکتر خندق آبادي )

جلسه پنجشنبه مورخه 30 شهريورماه در محل انجمن از ساعت 13 الي 16 با حضور کليه اعضا برگزاري و روساي کميته هاي مختلف بجز دکتر نگارش که در سفر بودند برگزار شد.

آقاي دراجي ،خانم دکتر منصوري و خانم دکتر روزمه و تيم خبري کنگره مهمان جلسه بودند

در ابتداي جلسه آقاي دکتر طالبي گزارشي از آخرين برنامه علمي و سخنرانهاي خارجي و داخلي ارائه کردند

ويزاي کليه سخنرانهاي خارجي بجز دکتر ساموئل لي صادر شده که در مورد ايشان هم در حال پيگيري است

دکتر گريفين هم خضورشان منتفي شده ولي در صورت فراهم شدن شرايط يک تله کنفرانس براي ايشان برگزار خواهد شد

در خواستهاي دکتر طالبي از کميته برگزاري به شرح زير بود:

تهيه پوينترهاي قوي براي سخنراني ها

ميکروفونهاي وايرلس

پروژکتور wide screen

تور تهران گردي براي سخنرانهاي خارجي

تهيه 3 يونيت براي جراحيهاي لايو

تقدير از برگزيدگان پانل تحقيقات،پژوهش برتر و پوستر برتر(با هماهنگي آقاي دکتر حائريان)،نفرات برتر بورد دو سال اخير

به پيشنهاد آقاي دکتر يزدانيان و موافقت آقاي دکتر هوشمند تقدير از هيات مديره هاي گذشته انجمن و تقدير ويژه از آقاي دکتر مرتضوي و همچنين تقدير از همراهان هميشگي انجمن در سنوات اخير

که کليه تقديرها در مراسم گالادينر صورت خواهد گرفت

گزارش توسط دکتر خندق آبادي از روند برگزاري مراسم افتتاحيه از ابتدا تا انتها و همچنين روند ثبت نامها تاکنون و بحث تبليغات

که بنظر ميرسد براي تسريع و بهبود روند ثبت نام بايد با شرکتهاي اسپانسر مذاکرات جديتر انجام شود

که دکتر نگارش پس از مراجعت پيگيري مجدانه خواهند داشت 

سپس بحث کميته تشريفات و پشتيباني پيگيري شد

مقرر شد تيم 20 نفر براي اداره سالنها و محل کنگره مشتمل بر 10 نفر نيروي حرفه اي و 10 نفر نيروي اجرايي تشکيل گردد

برنامه کامل ورود و خروج مدعوين خارجي و اقامت آنها در هتل از آژانس ديبا گرفته و به کميته تشريفات براي برنامه ريزي ارائه شود

تا استقبال از فرودگاه تا هتل،تهيه گيفت و قراردادن در هتل و نقل و انتقال از هتل تا محل کنگره و تور تفريحي برنامه ريزي شود

مسووليت به عهده دکتر معير مسوول کميته تشريفات و خانم دکتر منصوري خواهد بود

سپس آقاي دراجي گزارشي از وضعيت نمايشگاه و واگذاري غرفه ها ارائه کرده و همچنين در مورد محل بريک و پذيرايي در محل سالنF بحث و گفتگو شد و تاکيد شد که حتما بحثهاي ايمني و امنيتي محل با شرکت سهلان بررسي دقيق گردد

پس از صرف ناهار 3کارگروه در محل تشکيل شد:

کارگروه تشريفات و پشتيباني

کارگروه انتشارات براي تدوين ويژه نامه خبري و متون دعوتنامه ها و تقديرنامه ها

کارگروه نمايشگاه

اخبار داخلي کنگره

ليست كلي اخبار

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
1326541 نفر