-
اخبار ويژه
  • *** توجه: مهلت ثبت نام آنلاين پایان یافته است. از این پس ثبت نام در کنگره فقط در محل برگزاری امکان پذير مي باشد ***
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

سومين جلسه کميته اجرايي کنگره 17

سومين جلسه همه اعضا و روساي کميته هاي برگزاري کنگره 17 در روز جمعه مورخه 8 ارديبهشت ماه سال 96 برگزار گرديد.

سومين جلسه همه اعضا و روساي کميته هاي برگزاري در روز جمعه مورخه 8 ارديبهشت ماه سال 96 در دفتر آقاي دکتر يزدانيان برگزار گرديد.

حضار: آقايان دکترهوشمند، دکتريزدانيان، دکتر طالبي، دکتر سمياري، دکترفرهمند و دکتر خندق آبادي

موضوع جلسه درارتباط با اسپانسرهاي کنگره و برگزاري نمايشگاه همزمان با کنگره 17 بين المللي انجمن پريودنتولوژي ايران بود.

در ابتداي جلسه آقاي دکتر سمياري مسوول کميته نمايشگاهي گزارشي از وضعيت مذاکرات انجام شده با شرکتهاي مختلف جهت اسپانسري ارائه کردند.

سپس با نظر مثبت اعضاء مقرر شد امتيازات بيشتري به اسپانسرهاي کنگره داده شود و در اين رابطه آقايان دکتر هوشمند و دکترطالبي نظرات بسيار سازنده اي ارائه فرمودند.

و در نهايت در رابطه با مراسم افتتاحيه و اختتاميه آقايان دکتر يزدانيان و خندق آبادي گزارشي از اقدامات انجام شده به اعضا ارائه کردند.


اخبار داخلي کنگره

ليست كلي اخبار

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
1326540 نفر