-
اخبار ويژه
  • *** توجه: مهلت ثبت نام آنلاين پایان یافته است. از این پس ثبت نام در کنگره فقط در محل برگزاری امکان پذير مي باشد ***
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

برگزاري جلسه هماهنگي تمام کميته هاي برگزاري کنگره 17

جلسه هماهنگي تمام کميته هاي برگزاري کنگره 17 ظهر پنج شنبه مورخه 21 بهمن ماه سال 95 با حضور آقاي دکتر هوشمند رياست محترم انجمن پريودنتولوژي ايران در محل ساختمان جديد اين انجمن برگزار شد.

جلسه هماهنگي تمام کميته هاي برگزاري کنگره 17 ظهر پنج شنبه مورخه 21 بهمن ماه سال 95 با حضور آقاي دکتر هوشمند رياست محترم انجمن پريودنتولوژي ايران در محل ساختمان جديد اين انجمن برگزار شد.

در ابتداي جلسه آقاي دکتر هوشمند مطالب مهمي در خصوص عقد قرارداد همکاري بين انجمن پريودونتولوژي ايران و انجمن پريودنتولوژي آمريکا بيان کردند.

همچنين در خصوص برنامه عضويت فعال پريودنتيستها در انجمن و اعطاي کارت عضويت، راه اندازي اولين دوره perio implant award در کنار برگزاري کنگره و برگزاري يک پنل بين المللي ماهواره اي همراه با يک خروجي گزارش تخصصي از آن توسط آکادمي پريودنتولوژي ايران بيانات مهمي ايراد کردند.

سپس آقاي دکتر يزدانيان رياست محترم کنگره در مورد احتمال بروز مشکلات در سفر سخنرانان خارجي و راهکارهاي جايگزين پيشنهاداتي ارائه کردند.

در ادامه آقاي دکتر خندق آبادي روساي جديد کميته هاي روابط عمومي و تبليغات را معرفي کرده و در خصوص فعاليتهاي انجام شده توضيحاتي دادند.

و در نهايت روساي کميته هاي مختلف نقطه نظرات خود را منعکس کردند.


اخبار داخلي کنگره

1395/11/21

ليست كلي اخبار

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
1326490 نفر