-
اخبار ويژه
  • *** توجه: مهلت ثبت نام آنلاين پایان یافته است. از این پس ثبت نام در کنگره فقط در محل برگزاری امکان پذير مي باشد ***
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

اولين جلسه کميته اجرايي کنگره 17

اولين جلسه کميته اجرايي کنگره 17 با شرکت اعضا در روز پنجشنبه مورخه 16 دي ماه 95 برگزار شد.

اولين جلسه کميته اجرايي کنگره 17 با شرکت اعضا در روز پنجشنبه مورخه 16 دي ماه 95 برگزار شد.

در اين جلسه آقاي دکتر شاکري دبير اجرايي کنگره 15 از تجارب ارزشمند خود در برگزاري کنگره قبلي بيانات ارزشمندي ايراد کردند.

به پيشنهاد آقاي دکتر يزدانيان رياست محترم کنگره 17 يک کميته جديد تحت عنوان کميته تبليغات به بخش اجرايي اضافه شد.

در پايان جلسه مسوول سايت کنگره 17 آقاي مهندس زمانپور توضيحات مبسوطي در مورد نقشه سايت و امکانات آن مطرح کردند.

اخبار داخلي کنگره

1395/10/16

ليست كلي اخبار

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
1326520 نفر